Η Προσέγγιση


Η αγγλική γλώσσα, σε αντίθεση με την ελληνική, είναι μία μη φωνολογική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στα ελληνικά, οι ήχοι (φωνήματα) αντιστοιχούν στα γράμματα των λέξεων, στα αγγλικά, αυτό δεν συμβαίνει (για παράδειγμα η προφορά της λέξης “Like” δεν αντιστοιχεί στη γραπτή λέξη).

Τα 26 λοιπόν γράμματα της αγγλικής γλώσσας αντιστοιχούν σε 44 ήχους, καθώς συγκεκριμένα φωνήματα ενώνονται και δημιουργούν νέες, αυτόνομες, φωνολογικές οντότητες. Η JUMP βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να ξεχωρίσουν τους 44 αυτούς ήχους (και μάλιστα, με διασκεδαστικό, βιωματικό τρόπο) χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με τη σειρά του αλφαβήτου.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται πολύ γρήγορα ικανοί αναγνώστες. Μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν όχι μόνο λέξεις αλλά επίσης προτάσεις και ακόμα μικρές ιστορίες.

Η JUMP όμως δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει με καινοτόμο τρόπο να προσεγγίζει την γραμματική και την σύνταξη της γλώσσας διαφορετικά δίνοντας στους μαθητές μας προβάδισμα στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας από τις μικρές ηλικίες.


Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί χρήστες της γλώσσας και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν την αγγλική γλώσσα.

Η JUMP είναι μία νέα, βραβευμένη πρωτοποριακή προσέγγιση εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 9 ετών.

Η JUMP δεν είναι απλά μία μέθοδος διδασκαλίας, αλλά μία ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στην αρχική επαφή των παιδιών με την αγγλική γλώσσα και αποτελείται από 4 βασικούς άξονες:

1. ΦΩΝΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (Phonemic Approach)

Η συνθετική φωνημική μέθοδος, η οποία διδάσκεται στα βρετανικά δημοτικά σχολεία ως κύρια μέθοδος γραφής και ανάγνωσης, έχει δύο στόχους:
  • Να κάνει τους μικρούς μαθητές ικανούς αναγνώστες αγγλικών από μικρή ηλικία
  • Να πετύχει το παραπάνω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
Τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικούς «ήχους» (φωνήματα) γραμμάτων και ομάδων γραμμάτων χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με την σειρά του αλφάβητου. Μαθαίνουν να «αποκωδικοποιούν» τόσο τα ξεχωριστά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου όσο και ομάδες γραμμάτων. Η εκπαιδευτική προσέγγιση JUMP εστιάζεται στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) που φέρουν τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum), με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην ανάγνωση και γραφή.
2. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (Experiential Learning)

Ο 20ος αιώνας είναι πια παρελθόν και, μαζί του, όλοι οι παλιοί τρόποι διδασκαλίας. Εμείς, στο QLS, συμβαδίζουμε με τις ανάγκες των σημερινών μαθητών και κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον από ποτέ πριν! Διδάσκουμε μέσα από βιωματικές δράσεις, δημιουργούμε εμπειρίες, χρησιμοποιούμε δραστηριότητες όπως role playing, research and presentation, storytelling, crafts, τραγούδια, δημιουργική γραφή κ.α. αυξάνοντας έτσι, όχι μόνο το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και την απόδοσή τους.
3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ QLS (QLS TEACHING PROTOCOL & MATERIAL)

Το QLS πρωτοπορεί! Ειδικά κατασκευασμένο αποκλειστικό υλικό του QLS, που αποτελείται από διδακτικό πρωτόκολλο για την μέθοδο JUMP, έντυπο και ηλεκτρονικό και βιβλιαράκια εργασιών για τους μαθητές μας (Students’ Workbooks). Αυτό καθορίζει τις διαδικασίες με τις οποίες διδάσκεται το JUMP στα Κέντρα QLS ώστε οι μαθητές μας να έχουν παντού την ίδια εμπειρία μάθησης.
4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ QLS iLearn εκμάθησης και παιχνιδοποίησης

Κοντά μας η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζει και…στο σπίτι! H πλατφόρμα Moodle του QLS – iLearn Platform, Βραβευμένη πρόσφατα για το υλικό της, παρέχει στήριξη στον μαθητή στο σπίτι αφού περιέχει το διδακτικό μας υλικό σε μορφή παρουσιάσεων, ασκήσεων, παιχνιδιών, video και τραγουδιών. Προσβάσιμη από το σπίτι σε υπολογιστή, tablet, ή κινητό παρέχει στους μαθητές μας ώρες διασκέδασης και εμπέδωσης με τα Αγγλικά τους. Η πλατφόρμα QLS iLearn βραβεύτηκε τον Μάιο του 2019 στα Education Leaders Awards.

H αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής προσέγγισης JUMP πιστοποιείται από πολλές έγκυρες εκπαιδευτικές έρευνες. Και θέτει τις κατάλληλες βάσεις για την απόκτηση ενός πτυχίου μελλοντικά.